kursprogram hos EkoLOGISK Feng Shui - Sweden

Min vision är att tillsammans med feng shui och ett aktivt ekologiskt miljötänk i balans med naturen skapa de mest harmoniska och välmående hem vi kan få.

Kinesiska Horoskopet Four Pillars
Det Kinesiska Horoskopet kallas  Four Pillars eller Ba Zi.  Att ställa horoskopet är en god hjälp att bättre förstå kundens önskemål och behov. På den här kursen får man lära sig hur man räknar ut ett kinesiskt horoskop och fastställer dess styrka utifrån  de fem elementen. När du gjort detta kommer du att veta vilka element du skall rekommendera dina kunder och vilka du själv mår bäst av att använda.  Vi gör också en enklare analys för att se vilket eller vilka element som du behöver stärka dig med för att få balans och harmoni i ditt liv. Vi gör inga förutsägelser om speciella händelser utan mera en allmän överblick. Jag använder ett unikt och gediget undervisningsmaterial  som är utarbetat av Roger Green , med ensamrätt i Sverige.

Slagruta/Pekare
Vi gör praktiska övningar med Slagruta/Pekare och går igenom hur du använder dig av slagrutan för att kunna lokalisera jordstrålningslinjer som curry och hartmanlinjer i hemmen. Kunskapen om underjordiska energier, och kunskapen att kunna känna dess speciella placering med slagruta/pekare är lika integrerad i den kinesiska Feng Shui traditionen som i den geomantiska traditionen i världen i övrigt. Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig att använda pekare och kunna lokalisera de olika jordstålningslinjerna.
Den här kursen ger dig en förståelse för vad elektromagnetisk strålning är samt en inblick i  effekterna av elektromagnetisk stress och vad som kan göras för att begränsa den. Vi mäter också kroppens aura och lokaliserar hur vi störs av elektromagnetism och metall.

Trädgård                                                                                                                                                                                                                               Trädgårdsdagen är avsedd för den som vill kunna använda sig av feng shui för planering och design av sin egen trädgård. Vi ser på bilder och går också praktiskt igenom hur man använder feng shui och de fem elementen i trädgården. Vi använder Baguan och Bachop utifrån den tidigare himmelska sekvensen.

 

Kostnader och Anmälan:

 Kurser anordnas först när jag fått in tillräckligt med intresseanmälningar. Därefter gör jag ett utskick för att få in anmäningar och då blir Anmälan bindande

Kursavgift för introduktiongskursen samt övriga 2-dagars kurser är 2000:-. Undervisningsmaterial ingår.  Anmälningsavgift 500:- återbetalas ej med undantag av om kursen blir inställd. Resterande kursavgift skall vara inbetald före kursstart.

Kostnad för endagskurser är 900:-

Kursavgift för Kinesiska horoskopet är 4500:-. Anmälningsavgift 500:- återbetalas ej med undantag av om kursen blir inställd. Resterande kursavgift skall vara inbetald före kursstart.

Samtliga priser är inklusive moms.

Särskilda villkor:  Om deltagare avbokar kursen senare än 10 dagar före kursstart återbetalas ingen kursavgift, ej betald kursavgift faktureras. Kursavgift återbetalas ej om deltagare avbryter utbildningen efter att utbildningen påbörjats. Vid egen eller nära anhörigs sjukdom kan elev kvarstå i utbildningen och slutföra den vid nästa kurstillfälle när sådant erbjuds. Se skolans villkor i anmälningsformuläret som du får när du gör en ansökan om utbildning.
Kost och logi på kursgården Fridhem i Stjärnsund tillkommer med 200:-/dygn för flerbäddsrum samt 400:-/dygn för enkelrum. Kostnad för kost tillkommer och betalas direkt till ansvarig matlagare. Bokning av kost och logi sker genom skolan och logikostnaden är obligatorisk för samtliga elever. Att bo på kursgården är en förmån för eleven då mycket utbyte mellan eleverna kan ske på kvällstid och är därför ett medvetet val från skolans sida. Undantag från boende kan medges vid särskilda skäl. Studerande i  Uppsala ordnar sin mat och boende själva.

Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka ett mail eller ringa så kommer du att få en anmälningsblankett för underskrift som du returnerar till skolan. Anmälningsavgift skall betalas i samband med anmälan.

 

Samtliga  kurser är förlagd  till  Fridhems kursgård i Stjärnsund i södra Dalarna.
Stjärnsund är vackert beläget vid sjön Grycken i en av Dalarnas bäst bevarade brukssamhällen, en liten by med 250 invånare med mestadels röda trähus. Stjärnsund är ett populärt utflyktsmål och utgör med sin intressanta kulturhistoria, sin särpräglade bruksmiljö och sina vackra
omgivningar en attraktiv boendemiljö. Här finns kyrka, skola, service i form av kiosk / närbutik, café med hantverksbod, allmän badplats, fotbollsplan, elljusspår och ett rikt förenings- och kulturliv. För mera information om Fridhems kursgård och Stjärnsund se http://www.frid.nu och http://www.stjarnsund.com

Feng Shui Trä Element De fem elementen